ventilation

Ventilation – från ren luft till ren besparing

Bra ventilationslösningar handlar om energi i dubbel bemärkelse. Dels ger det energi till den som bor eller arbetar inomhus – redan en liten avvikelse från ett optimalt inomhusklimat sänker vår prestationsförmåga märkbart. Dels är det ett utmärkt sätt att energieffektivisera, vilket generellt sett kan minska uppvärmningskostnaderna med 30-40 procent. Hoist Energy säkerställer att du får en effektiv ventilationsanläggning som är anpassad till byggnaden och som uppfyller de krav som ställs på luftkvalitet och innemiljö i övrigt.

Vägen till att skapa bra ventilationslösningar
Vi börjar med att utreda och göra en utförlig behovsanalys av din ventilation. Då ser vi vilka möjligheter och förutsättningar som finns för att du ska få igenom dina önskemål. Oavsett storleken på din installation kan vi installera såväl större som mindre luftbehandlingsanläggningar, för både generalentreprenader och totalentreprenader. Naturligtvis erbjuder vi helhetslösningar med allt från idé till färdigt resultat.

Partnering
Genom att tillvarata allas kompetens tidigt i projektet så att konstruktiv dialog uppstår kan du spara både tid och kostnader.

Brandventilation
För att undvika brandgasexplosioner samt underlätta brandsläckning och utrymning är en brandventilation ett måste. Särskilt om den kan rädda liv.

Aircube
Ett snabbt och smartare sätt att byta fläktsystem, utan all form av stillestånd och stök som ett traditionellt systembyte kan innebära.

Inom ventilation och energieffektivisering ingår även kylteknik och värmepumpsystem. Hoist Energy erbjuder dessa kompetenser som en del av en totallösning, men på vissa orter även som enskilda projekt. Hoist Energy har ett nära samarbete med marknadens ledande fabrikanter för att garantera dig bästa möjliga resultat/lösning.

vänsterspalt laddda ner pdf-1